Valdempende ondergrond

Eisen valdempende ondergrond

Een val vanaf een speeltoestel is nooit helemaal te vermijden. Daarom moeten de bodemmaterialen zo worden gekozen dat de gevolgen van een val zo beperkt mogelijk zijn.
Bovendien verplicht nationale- en Europese regelgeving het om onder speeltoestellen in de openbare ruimte een bijpassende veilige ondergrond aan te leggen. Deze valdempende ondergrond zorgt er voor dat kinderen bij een val van het speeltoestel zo min mogelijk letsel oplopen. Aan deze valdempende ondergronden worden strenge eisen gesteld. Deze eisen zijn voor iedere ondergrond verschillend. De norm is vooral gericht op het voorkomen en beperken van blijvend hoofdletsel.
Zo kunnen gebruikers ervan op aan dat ze zo veilig mogelijk spelen op het schoolplein, in de speeltuin of op de speelplaats.

Gecertificeerde valdempende ondergrond

Nootenboom Sport is uw partner in veiligheid, creatie, realisatie en onderhoud van kunstgras valonder- gronden, oftewel Nootenboom Veiligheidsgras. De aangeboden varianten zijn alle rechtsgeldig gecertificeerd volgens de laatste daartoe geldende normen,
Voor ieder systeem afzonderlijk is een type- certificaat verstrekt door het Liftinstituut.’
‘Ook zijn wij in staat de bij de eisen behorende waarde op bestaande speelplaatsen of de door ons gerealiseerde speelplaatsen te meten. Daartoe hebben wij geïnvesteerd in de juiste meetapparatuur. Uit deze metingen blijkt of de val- ondergrond op uw speelplaats aan de voorwaarden voldoet. De resultaten worden overzichtelijk in rapportvorm aan u overhandigd. Het is aan te bevelen deze valdemping jaarlijks te keuren. Wij voeren deze keuring graag voor u uit.