Tennis

 

Smashcourt TennisbaanRenovatie, modernisering of nieuw aanleggen?

Tennis is één van de populairste sporten in Nederland. Iedere tennisser wil graag tennissen op kwalitatief goede tennisbanen. Op problemen met de banen zit dan ook geen enkele vereniging te wachten. Immers, de banen dragen voor een belangrijk deel bij aan de sportbeleving van de leden. Daarnaast wil ieder verenigingsbestuur haar leden in een veilige omgeving hun favoriete sport laten beoefenen. Buiten wordt er gespeeld op gravel, beton, kunststof en kunstgras banen.

De aanleg van een tennisbaan is uiterst nauwkeurig werk. Door de jarenlange ervaring en onze gespecialiseerde medewerkers kunnen wij elke situatie aan. Van renovatie tot ombouw en natuurlijk ook nieuw aan te leggen banen. Uiteraard worden wij ook ingeschakeld bij het specialistisch onderhoud wat elke tennisbaan behoeft. Nootenboom Sport: Top in toplagen!

Renovatie
Onder renovatie verstaat de KNLTB het renoveren van een bestaande tennisbaan door het vernieuwen van de toplaag en/of fundatie en/of onderbouw, waarbij het tennisbaantype gehandhaafd blijft.

Elke baansoort is aan slijtage onderhevig en kent een bepaalde levensduur. De levensduur wordt onder andere bepaald door de baansoort zelf, de speelintensiteit, de kwaliteit van het gepleegde onderhoud, maar ook de klimatologische omstandigheden. Uiteindelijk ontstaat er een moment dat renovatie van de banen aan de orde is. Nootenboom Sport kan u hieromtrent adviseren.

Ombouwen
Onder ombouw wordt verstaan het ombouwen van een bestaande tennisbaan van een bestaand tennisbaantype naar een ander type, al dan niet door gebruik te maken van aanwezige constructieonderdelen dan wel materialen.

Wanneer de banen aan vervanging toe zijn, kan de vereniging ook besluiten de bestaande baansoort te heroverwegen. Tegenwoordig zijn diverse alternatieve baansoorten op de markt die het oude vertrouwde gravel proberen te benaderen. De meeste van deze baansoorten vergen in de praktijk minder onderhoud en maken een langer speelseizoen mogelijk. De verschillende keuze mogelijkheden maken het voor de vereniging niet eenvoudig. Nootenboom Sport kan u bij een eventuele ombouw adviseren met betrekking tot de keuze van de nieuwe baansoort.

Nieuw aanleg
Wegens uitbreiding van de bestaande capaciteit of verhuizing kan de vereniging ook te maken krijgen met nieuw aan te leggen banen. Het spreekt voor zich dat deze banen geheel volgens de daarvoor geldende normen dienen te worden gebouwd. Nootenboom Sport biedt systemen aan, die voldoen aan deze eisen en normen conform de KNLTB en NOC*NSF. De baansoorten die voldoen aan de kwaliteitsnormen zijn opgenomen in de zogenaamde ‘Sportvloerenlijst’ die door ISA-Sport beheerd wordt.